Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

Sedan några år tillbaka har ett antal historielärare i Skåne arbetat för att skapa ett gemensamt historieprov som täcker in A-kursen. Historieprovet har sedan ägt rum på ett gemensamt datum ute på de olika skolorna.

Målsättningen från de inblandade lärarna har bl.a. varit att skapa en diskussion kring kursens innehåll, underlätta likvärdig betygsbedömning och inte minst skapa beredskap inför historieämnets kommande roll i den nya gymnasieskolan.

Varje år träffas de intresserade lärarna vid olika tillfällen för att sätta samman provet. Efter att provet ägt rum träffas de igen för ett så kallat rättningsmöte då resultaten och provets eventuella förtjänster och brister diskuteras.

Provkonstruktionsgruppen för Historielärarnas prov (HELP-gruppen)har samarbete med Historielärarnas förening, Skånekretsen

Bilden ovan är designad av Fredrik Andersson, Vipeholmskolan

Historiedag i Eslöv - 13/8