Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Kort historik

 

 

Hur började tankarna om ett gemensamt historieprov?

Hösten 1999 beslöt historielärare på Bergagymnasiet i Eslöv att göra ett försök med ett gemensamt prov i historia. Det första provet och de närmast följande hämtade inspiration från de finländska realproven. Den främsta anledningen till tankarna och genomförandet av ett gemensamt prov var betygsorättvisorna. Vi hade märkt skillnader i betygsättningen på vår egen skola, och när vi fick ta del av riksgenomsnittet förstod vi också att det råder stora skillnader mellan skolorna och att det dessutom skett en stark inflation efter skolreformen 1994.

 

Fyra år senare (2003) togs ett initiativ till att genomföra ett gemensamt prov i flera skolor.  Vi kom att kalla det för Skåneprovet, eftersom Historielärarnas förening, Skånekretsen höll i ansvaret. Idag benämner vi det Historielärarnas prov så att ingen förleds att tro att provet fokuserar på skånsk historia.