Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

                 

        

 

 

Historielärarnas prov

 

 

Inför 2012 är målsättningen att

1. att konstruera ett prov för den gamla A-kursen.

2. att konstruera ett prov för den nya 50-poängskursen 1a1.

3. om tid medges att konstruera ett prov för den nya 100 poängskursen.

 

 

 

A-kurs

Provets konstruktion 2012

Hur kommer provet att se ut för eleverna?

DEL A:

Del A kommer att bestå av en tidslinje med bilder.

DEL B:

Del B kommer att bestå av femton frågor där eleven väljer tre.

DEL C:

Del C är en källkritisk del. Eleverna bör få en genomgång av källkritik innan provet, där de repeterar begreppen tendens, beroende och tid. Öva gärna på den källkritiska delen i provet från 2009.

Övrigt som kan var nyttigt att veta inför provet:

Eleverna bör få ta del av 2009 års prov. Klicka här och ladda hem provet 2009.

 

 

50-poängskursen 1a1

Provets konstruktion 2012

 

Troligen ett prov i tre delar

 

 

 

100-poängskursen

Provets konstruktion 2012

 

DEL A:

Del A kommer att bestå av en tidslinje med bilder.

DEL B:

Del B kommer att bestå av ett antal frågor där eleven väljer några

DEL C:

Del C är en källkritisk del. Eleverna bör få en genomgång av källkritik innan provet, där de repeterar begreppen tendens, beroende och tid. Öva gärna på den källkritiska delen i provet från 2009.

DEL D:

Del D är en del som skall bestå av frågor kring historiebruk.

 

 

 

Lärarinstruktion 2012

En rekommendation är att låta eleverna förbereda sig på lektionstid veckan innan provet. Förberedelserna bör vara följande:

  • Låt eleverna gå in på provets hemsida och bekanta sig med provets upplägg.
  • Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del.

Vid provtillfället gäller följande:

Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Alla svar skrivs direkt i provhäftet. Innan provet startar går vaktande lärare igenom provets upplägg. Eleverna behöver ha tillgång till kladdpapper.

Rättning och bedömning

Målsättningen är att inte rätta sin egen klass prov. Det är också möjligt att brevledes byta prov skolorna emellan. Jag har en lista över deltagande skolor, så ta gärna kontakt med mig för att etablera "rättningskontakt".

 

 

 

 

 

Nästa provmöte i!

Nästa möte för 2012 års prov hålls på Gymnasieskolan Vipan i Lund.

Datum: 

Tid och lokal: 15:00  i sal A20

 

Ni som är intresserade av att delta i mötet är välkomna att meddela:

Karl Johan Andersson