Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

                 

        

 

 

Det nationella provet 2013

 

Se det nationella provet i historia.

 

Årskurs 9

 

 

Årskurs 6

 

Nationella prov i de övriga So-ämnena:

 

Prov 2013 i So

Skolverkets resultat

Skolverket presenterade resultat från ämnesproven i årskurs nio - vårterminen 2013

 

 

Skolverket

 

Vad tyckte lärarna om de nationella proven 2013? Bäst

betyg fick proven i matematik, svenska och samhällskunskap.

Allra sämst de i historia och religion.

 

Skolverket

Diskussion 

Sveriges Radio

"16 procent av eleverna i nian underkändes på det första nationella provet
 i historia, det visar siffor från Skolverket. Bland de samhällsorienterande
 ämnensom testades var historia det som elever hade absolut svårast för."

 

Lärarförbundet:

Svenska Dagbladet 28/3 -2014

Lärarförbundet kräver att de nationella proven i So och No skall bli frivilliga!

 

 

Svenska Dagbladet 29/3 - 2014

Jan Björklund svarar:

 

 

 

Kursplanerna

 

 

Andra former av gemensamma

prov:

 

 

 

Bergagymnsiet har skrivit gemensamt prov i historia årligen sedan 2000.

 

Klicka här och ladda hem provet 2009.

 

lars.andersson@eslov.se

 

Andra exempel

 

Sidan är inte färdig!