Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

                 

        

 

 

Provet 2010

 

 

Ett tjugotal skolor från Trelleborg i söder till Gävle i norr kommer att deltaga i 2010 års prov.

 

Eleverna behöver tre timmar på sig för att skriva provet.

 

Hur kommer provet att se ut för eleverna?

 

DEL A:

Del A kommer att bestå av tjugo kryssfrågor där eleven väljer endast tio.

 

DEL B:

Del B kommer att bestå av två frågor där eleven väljer en. Eleverna bör kunna något om demokratiseringprocessen under 1900-talets Sverige för att klara denna del.

 

DEL C:

Del C kommer att bestå av tretton frågor där eleven väljer två.

 

DEL D:

Del D är en källkritisk del. Eleverna bör få en genomgång av källkritik innan provet, där de repeterar begreppen tendens, beroende och tid. Öva gärna på den källkritiska delen i provet från 2009. Årets källkritisk uppgift har finska kriget 1808-1809 i centrum. Därför bör eleverna ha grundläggande kunskap om Finska kriget.

 

ENKÄTDEL:

Det finns även en enkätdel för eleverna.

 

 

Övrigt som kan var nyttigt att veta inför provet:

 

Eleverna bör få ta del av 2009 års prov. Klicka här och ladda hem provet 2009.

 

Lärarinstruktion 2010

 

En rekommendation är att låta eleverna förbereda sig på lektionstid veckan innan provet. Förberedelserna bör vara följande:

 

  • Låt eleverna gå in på provets hemsida och bekanta sig med provets upplägg.
  • Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del.
  • Diskutera i korthet demokratiseringsprocessen i Sverige under 1900-talet.
  • Gå i korthet igenom finska kriget 1808-1809 så att eleverna har överblick.

 

 

Vid provtillfället gäller följande:

 

Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Alla svar skrivs direkt i provhäftet. Innan provet startar går vaktande lärare igenom provets upplägg och informerar om elevenkäten.  Eleverna behöver ha tillgång till kladdpapper.

 

Eleverna bör rekommenderas att göra del A, B och C på två timmar, för att ha tillräckligt med tid (minst 45 minuter) till den källkritiska delen samt enkäten.

 

Rättning och bedömning

Målsättningen är att inte rätta sin egen klass prov. Det är också möjligt att brevledes byta prov skolorna emellan. Jag har en lista över deltagande skolor, så ta gärna kontakt med mig för att etablera "rättningskontakt".

 

Räkna gärna ut poängsnittet för din klass och e-posta det till

mig. Ett snitt för del A, B och C och ett snitt för del A.

Skriv ”klass Sp1b medelvärde: Del A: 4 Övriga delar: 8”

lars.andersson@eslov.se

 

Rättade och bedömda prov samlas in av undervisande lärare för distribuering till Lars Andersson. Distributionen ombesörjs av Lars, som kontaktar undervisande lärare via e-post efter provets genomförande.

 

 

 

 

Bergagymnasiet

i Eslöv 2010

 

 

 

 

 

Bergagymnsiet har skrivit gemensamt prov i historia årligen sedan tio år tillbaka.

 

 

Forskning pågår!

 

En del av min forskning är att se hur eleverna konstruerar sina provsvar. För att jag ska lyckas behöver jag samla in de provsvar som eleverna skriver.

 

Mitt syfte är inte kontrollera lärares rättning eller enskilda elevers prestationer, utan att se olika svarkonstruktioner. Givetvis behandlas alla uppgifter konfidentiellt och alla namnuppgifter kommer att avindentifieras.

 

Undersökningen kommer också bygga på två enkäter; en för eleverna som de besvarar i anslutning till provtillfället, och en för lärarna som de svarar efter rättningen av provet.

 

Kontakta gärna mig om du har några frågor om min forskning:

 

lars.andersson@eslov.se