Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

                 

        

 

 

Provets konstruktion 2011

 

Hur kommer provet att se ut för eleverna?

 

DEL A:

Del A kommer att bestå av en tidslinje med bilder.

 

DEL B:

Del B kommer att bestå av femton frågor där eleven väljer tre.

 

DEL C:

Del C är en källkritisk del. Eleverna bör få en genomgång av källkritik innan provet, där de repeterar begreppen tendens, beroende och tid. Öva gärna på den källkritiska delen i provet från 2009.

 

Övrigt som kan var nyttigt att veta inför provet:

 

Eleverna bör få ta del av 2009 års prov. Klicka här och ladda hem provet 2009.

 

Lärarinstruktion 2011

 

En rekommendation är att låta eleverna förbereda sig på lektionstid veckan innan provet. Förberedelserna bör vara följande:

 

  • Låt eleverna gå in på provets hemsida och bekanta sig med provets upplägg.
  • Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del.

 

Vid provtillfället gäller följande:

 

Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Alla svar skrivs direkt i provhäftet. Innan provet startar går vaktande lärare igenom provets upplägg.  Eleverna behöver ha tillgång till kladdpapper.

Rättning och bedömning

Målsättningen är att inte rätta sin egen klass prov. Det är också möjligt att brevledes byta prov skolorna emellan. Jag har en lista över deltagande skolor, så ta gärna kontakt med mig för att etablera "rättningskontakt".

 

 

 

Prov 16 maj

 

 

 

 

Måndagen den 16 maj genomfördes provet. Kontakta mig om din klass är intresserad av att delta 2012.

 

 

lars.andersson@eslov.se