Historielärarnas prov

ansvarig utgivare:lars.andersson@eslov.se            

                 

        

 

 

 

 

Det har producerats en del om "Skåneprovet" och "Historielärarnas prov".

 

 

Uppsatser:

 

Anders Hallberg Petra Williamson  Undersökning av gemensamt slutprov i Historia A vårterminen 2000 på Bergagymnasiet i Eslöv 2000

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/1151/1/Examensarbete.pdf

2010-04-01

 

David Gudmundsson, När kritiska elever är målet. Att undervisa i källkritik på gymnasiethttp://www.uppsatser.se/uppsats/b5979f9d01/  2010-04-01.

                                  

Tobias OgenbladVanja Wallin,  It takes two to tango...eller? Föreställningar om män och kvinnor då, nu och sedan hos några skånska gymnasieelever. 2007

http://www.uppsatser.se/uppsats/ab54398ef6/  2010-04-01.

                                  

Richard Kovacs  Skåneprovet - Frågan om ett slutprov för A-kursen i Historia

The question of a final exam for the A-course in history 2008

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/6611/1/skaneprovet.pdf

2010-04-01. 

 

Tidskrifter, tidningar och publikationer

 

Historielärarnas förening årskrift 2005

Lars Andersson

 

Sydsvenskan "Historielärare vill minska betygsglappet" Publicerad 28 juni 2006

(Hämtad 2010-04-01)

 

Red. Per Eliasson, Klas-Göran Karlsson, Henrik Rosengren & Charlotte Tornbjer Historia på väg mot framtiden

Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle

http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Historiska_1_upp_5-maj.pdf

(mellan sidorna 197-253 finns flera artiklar kring prov)  

 

 

 

 

Forskning! 

 

 

 

 

 

 

 

Läs Per Gunnemyrs  licentiatavhandling - vilken är en jämförande studie av Historielärarnas prov och de finska studentproven.

 

Likvärdighet till priset av likformighet?

 

 

Läs Lars Andersson Hults licentiatavhandling. Han forskade via Historielärarnas prov som genomförts av 982 gymnasieelever i 14 skolor .

 

Att finna meningen i ett historieprov